Гласило за национална, духовна и културна питања

Контакт

 

 
 

КУЋА НА ВЕТРУ

 Надица Симић, КУЋА НА ВЕТРУ,
Агенција за издавачку делатностЛЕСТВЕ”, ГБ "Вук Караџић"
Косовска Митровица,
2018.

Песме Надице Симић испољавају две основне карактеристике: искрено осећање,сликано без напора и тежња савременом нашем песничком изразу, али који, рекли бисмо, није почетнички већ изграђен.

У првом делу ове збирке песама наилазимо на изграђене метафоре, сасвим извучене из контекста, има их и са извесним додацима преузетим из окружења као и оним које се још налазе у контексту, као поређења, али лепо изграђена чак и дотерана и нова, што освежава песничке слике ових песама и оставља утисак изграђеног песничког израза.

У песмама имамо, углавном кратке песничке слике, по негеде сасвим сажете и када су развијеније, оне су дате с мером.

Оно што обећава један успон, јесте тежња песникиње да увек остане у оквиру лирског, не дозвољавајући расплињавања слике нити расипање сажете целине, што одржава пажњу читаоца и не дозвољава заустављање, на појединостима, узгредним и споредним стварима.

 Владимир Бован

           

Већ у свом књижевном првенцу, роману „Лукијана“, Надица Симић исказује лирски потенцијал који се на најсуптилнији, најфинији начин, потврђује и у најновијем, овог пута, поетском драгуљу, сим- болично насловљеном, „Кућа на ветру“, што се може персонификовати и са ауторкиним местом рођења, али само кроз наслов. Јер све друго исписано, сваки стих, свака песма, може да се односи на било које место или на било који крај света.

Иако, попут „Лукијане“, мала по обиму страница, ова најновија филигрански брушена стиховна минијатура Надице Симић, покреће бујицу осећања и сећања на остварене и неостварене снове, сусрете и љубави, који(е) су бојиле и боје, креирале и кроје овоземаљске животе сваког од нас, подједнако.

Готово из сваког стиха, запљускује нас мир(ис) дивље камилице, који се шири брзином бистрих потока, док нас недремано посматрају очи зрелих купина или црно велико око дозрелог сунцокрета.

Милан Михајловић


| [Насловна] | [Наша издања] | [О нама] | [Контакт] |
Copyright © 2011 Агенција за издавачку делатност »Лестве«. Сва права задржана.