Гласило за национална, духовна и културна питања

Контакт

 

 
 

СВЕТОПОЉЕ

 Александар Деспотовић, СВЕТОПОЉЕ,
Агенција за издавачку делатностЛЕСТВЕ”,
Косовска Митровица,
2012.

Када се сада, из перспективе новог, XXI века, осврнемо на књижевност Косова и Метохије друге половине XX века, констатујемо да је она умногоме била одређена историјским и политичким збивањима. Прве деценије након Другог светског рата карактерише стална тенденција да се на овим српским просторима негира све што је било стварано на духовном плану пре Другог светског рата. Теза да је све почело од 1945. године, коју су пропагирали шиптарски интелектуалци, донела је на плану српске културе и образовања, а посебно на плану књижевности доста негативног. Таква теза ослоњена на политичке ставове, захтевала је да се затворе очи пред оним што представља нашу духовност и културну баштину.

У тако неповољним условима живота и рада знатно веће домете достигли су српски песници од српских романописаца и приповедача. Они се с правом могу сматрати родоначелницима модерне поезије ових простора, будући да у лирском жанру нису имали значајне узоре, то јест поетске тековине.

Свој пуни песнички замах, а показало се и врхунац песничког стваралаштва, Деспотовић је постигао својеврсном трилогијом; три песничке збирке у чијим насловима је садржана одредница Светопоље: Светопоље (1989), Светопољу молитва (1993) и Зашто Светопоље крије своје око (1994), представљају поетску визију драматичног српског удеса.

Ако се „свако песништво посведочава по ономе што је у њему неисцрпно, загонетно“, онда праве вредности поезије Александра Деспотовића треба тражити у дубоким слојевима историје и предања, косовског мита и легенде, у аманету:

„Веруј у зрно жита светопољско – у Хлеб
Веруј то је Тело Исусово“

мр Марија Јефтимијевић Михајловић 


| [Насловна] | [Наша издања] | [О нама] | [Контакт] |
Copyright © 2011 Агенција за издавачку делатност »Лестве«. Сва права задржана.