Гласило за национална, духовна и културна питања

Контакт

 

 
 

СУЗЕ ПРЕТВОРЕНЕ У БИСЕРЕ

 Ненад Раденковић, ЗЕМЉАНИ ПЕТАО,
Агенција за издавачку делатностЛЕСТВЕ”,
Косовска Митровица,
2012.

Нове песме Ненада Раденковића Јера за мене су право изненађење и озарење, то су сузе које су прокапале кроз огањ и лед људске душе и патње и кристалисале се у бисере.

У нашој великој епској несрећи песник је срећно сачувао јасан и чист језик и избрушио модеран стих и стил, у којима се људска трагика одражава као муљевито небо у капљицама ливадске росе, али није их лишио осећајности и племенитости трагичног звука и одјека који тај звук оставља у души читаочевој, чега се, иначе, свесно или несвесно, одриче такозвано модерно или компјутерско песништво.

Косовски песници су на размеђи векова велико и још неуочено откровење српског песништва и мислим да нема стопе свете косметске земље у коју није канула српска суза и крв и која није освештана песмом, па ми се чини да постоје два Косова поља, једно географско, овоземаљско, проклето и отето, које је несумњиво и најопеванији и најоплаканији предео наше планете, и друго, песничко и надземаљско, које је, верујем, најцветније и најдуговечније поље васцеле васељене, којима, ево, и песник Ненад Раденковић Јеро прилаже своју лирску ниску од суза избрушених у бисере.

 Добрица Ерић

 

 

У поетици Ненада Раденковића понављају се традиционални симболи којима успоставља комуникацију са архетипским наслагама у српском националном бићу.

Најчешћи симболи којима Ненад Раденковић ствара своју поетику су земља, вода, ватра и ваздух. У његовој поезији доминира земља, која има симболично значење у самом наслову Земљани петао. Она у  Раденковићевој поезији није лични симбол већ има оно значење које је укодирано у свести српског народа.

Збирка поезије Земљани петао Ненада Раденковића Јера језгровитом мелодијом језика сведочи о усуду „последњих времена” и о напору да се сачува огњиште јер „оно што је олтар у храму, то је огњиште било у кући”. Његова поетика, смештена у вешто изабраним насловима поглавља (Замахни свети и Лековита тишина) дотакла је судбину човека на косовскометохијској земљи. Судбину браниоца отаџбине и огњишта које не напушта ко мора већ ко је навикао.

 Валентина Питулић 


| [Насловна] | [Наша издања] | [О нама] | [Контакт] |
Copyright © 2011 Агенција за издавачку делатност »Лестве«. Сва права задржана.